اوقات شرعی امروز به افق شهر میانه

اذان صبح۰۴:۰۷:۱۶
اذان ظهر۱۳:۲۱:۱۹
اذان مغرب۲۱:۰۵:۳۸

اوقات شرعی امروز به افق شهر میانه

اذان صبح۰۴:۰۷:۱۶
اذان ظهر۱۳:۲۱:۱۹
اذان مغرب۲۱:۰۵:۳۸
اذان صبح ۰۴:۰۷:۱۶
اذان ظهر ۱۳:۲۱:۱۹
اذان مغرب ۲۱:۰۵:۳۸

اوقات شرعی به افق میانه در خرداد ۱۴۰۳

تاریخ اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه‌شب شرعی
سه‌شنبه ۱ خرداد ۱۴۰۳ ۰۴:۲۱:۳۵ ۰۶:۰۵:۵۶ ۱۳:۱۶:۱۷ ۲۰:۲۶:۵۹ ۲۰:۴۷:۵۸ ۰۱:۲۳:۴۶
چهارشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۳ ۰۴:۲۰:۳۳ ۰۶:۰۵:۱۷ ۱۳:۱۶:۲۱ ۲۰:۲۷:۴۷ ۲۰:۴۸:۴۹ ۰۱:۲۳:۳۹
پنجشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۳ ۰۴:۱۹:۳۲ ۰۶:۰۴:۴۰ ۱۳:۱۶:۲۶ ۲۰:۲۸:۳۴ ۲۰:۴۹:۳۹ ۰۱:۲۳:۳۳
جمعه ۴ خرداد ۱۴۰۳ ۰۴:۱۸:۳۳ ۰۶:۰۴:۰۴ ۱۳:۱۶:۳۲ ۲۰:۲۹:۲۰ ۲۰:۵۰:۲۹ ۰۱:۲۳:۲۸
شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۳ ۰۴:۱۷:۳۶ ۰۶:۰۳:۲۹ ۱۳:۱۶:۳۸ ۲۰:۳۰:۰۶ ۲۰:۵۱:۱۷ ۰۱:۲۳:۲۳
یکشنبه ۶ خرداد ۱۴۰۳ ۰۴:۱۶:۴۱ ۰۶:۰۲:۵۷ ۱۳:۱۶:۴۴ ۲۰:۳۰:۵۱ ۲۰:۵۲:۰۵ ۰۱:۲۳:۲۰
دوشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۳ ۰۴:۱۵:۴۹ ۰۶:۰۲:۲۶ ۱۳:۱۶:۵۱ ۲۰:۳۱:۳۵ ۲۰:۵۲:۵۲ ۰۱:۲۳:۱۶
سه‌شنبه ۸ خرداد ۱۴۰۳ ۰۴:۱۴:۵۸ ۰۶:۰۱:۵۷ ۱۳:۱۶:۵۹ ۲۰:۳۲:۱۹ ۲۰:۵۳:۳۹ ۰۱:۲۳:۱۴
چهارشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۳ ۰۴:۱۴:۱۰ ۰۶:۰۱:۳۰ ۱۳:۱۷:۰۷ ۲۰:۳۳:۰۱ ۲۰:۵۴:۲۴ ۰۱:۲۳:۱۲
پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۳ ۰۴:۱۳:۲۴ ۰۶:۰۱:۰۴ ۱۳:۱۷:۱۵ ۲۰:۳۳:۴۳ ۲۰:۵۵:۰۸ ۰۱:۲۳:۱۲
جمعه ۱۱ خرداد ۱۴۰۳ ۰۴:۱۲:۴۱ ۰۶:۰۰:۴۰ ۱۳:۱۷:۲۴ ۲۰:۳۴:۲۴ ۲۰:۵۵:۵۱ ۰۱:۲۳:۱۲
شنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۳ ۰۴:۱۲:۰۰ ۰۶:۰۰:۱۸ ۱۳:۱۷:۳۳ ۲۰:۳۵:۰۳ ۲۰:۵۶:۳۳ ۰۱:۲۳:۱۲
یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۳ ۰۴:۱۱:۲۱ ۰۵:۵۹:۵۸ ۱۳:۱۷:۴۳ ۲۰:۳۵:۴۲ ۲۰:۵۷:۱۴ ۰۱:۲۳:۱۳
دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۳ ۰۴:۱۰:۴۵ ۰۵:۵۹:۳۹ ۱۳:۱۷:۵۳ ۲۰:۳۶:۲۰ ۲۰:۵۷:۵۴ ۰۱:۲۳:۱۵
سه‌شنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۳ ۰۴:۱۰:۱۱ ۰۵:۵۹:۲۳ ۱۳:۱۸:۰۳ ۲۰:۳۶:۵۶ ۲۰:۵۸:۳۳ ۰۱:۲۳:۱۸
چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۳ ۰۴:۰۹:۴۰ ۰۵:۵۹:۰۸ ۱۳:۱۸:۱۴ ۲۰:۳۷:۳۲ ۲۰:۵۹:۱۱ ۰۱:۲۳:۲۲
پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۳ ۰۴:۰۹:۱۲ ۰۵:۵۸:۵۵ ۱۳:۱۸:۲۵ ۲۰:۳۸:۰۶ ۲۰:۵۹:۴۷ ۰۱:۲۳:۲۶
جمعه ۱۸ خرداد ۱۴۰۳ ۰۴:۰۸:۴۶ ۰۵:۵۸:۴۳ ۱۳:۱۸:۳۶ ۲۰:۳۸:۳۹ ۲۱:۰۰:۲۲ ۰۱:۲۳:۳۱
شنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۳ ۰۴:۰۸:۲۳ ۰۵:۵۸:۳۴ ۱۳:۱۸:۴۷ ۲۰:۳۹:۱۱ ۲۱:۰۰:۵۵ ۰۱:۲۳:۳۶
یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۳ ۰۴:۰۸:۰۲ ۰۵:۵۸:۲۶ ۱۳:۱۸:۵۹ ۲۰:۳۹:۴۲ ۲۱:۰۱:۲۷ ۰۱:۲۳:۴۳
دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۳ ۰۴:۰۷:۴۴ ۰۵:۵۸:۲۰ ۱۳:۱۹:۱۱ ۲۰:۴۰:۱۱ ۲۱:۰۱:۵۸ ۰۱:۲۳:۵۰
سه‌شنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۳ ۰۴:۰۷:۲۹ ۰۵:۵۸:۱۶ ۱۳:۱۹:۲۳ ۲۰:۴۰:۳۹ ۲۱:۰۲:۲۷ ۰۱:۲۳:۵۷
چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۳ ۰۴:۰۷:۱۶ ۰۵:۵۸:۱۳ ۱۳:۱۹:۳۶ ۲۰:۴۱:۰۵ ۲۱:۰۲:۵۵ ۰۱:۲۴:۰۶
پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳ ۰۴:۰۷:۰۷ ۰۵:۵۸:۱۳ ۱۳:۱۹:۴۸ ۲۰:۴۱:۳۰ ۲۱:۰۳:۲۱ ۰۱:۲۴:۱۵
جمعه ۲۵ خرداد ۱۴۰۳ ۰۴:۰۷:۰۰ ۰۵:۵۸:۱۴ ۱۳:۲۰:۰۱ ۲۰:۴۱:۵۴ ۲۱:۰۳:۴۵ ۰۱:۲۴:۲۵
شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۳ ۰۴:۰۶:۵۶ ۰۵:۵۸:۱۶ ۱۳:۲۰:۱۴ ۲۰:۴۲:۱۶ ۲۱:۰۴:۰۸ ۰۱:۲۴:۳۵
یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ ۰۴:۰۶:۵۴ ۰۵:۵۸:۲۱ ۱۳:۲۰:۲۷ ۲۰:۴۲:۳۷ ۲۱:۰۴:۳۰ ۰۱:۲۴:۴۶
دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۳ ۰۴:۰۶:۵۶ ۰۵:۵۸:۲۷ ۱۳:۲۰:۴۰ ۲۰:۴۲:۵۶ ۲۱:۰۴:۴۹ ۰۱:۲۴:۵۸
سه‌شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۳ ۰۴:۰۷:۰۰ ۰۵:۵۸:۳۵ ۱۳:۲۰:۵۳ ۲۰:۴۳:۱۳ ۲۱:۰۵:۰۷ ۰۱:۲۵:۱۰
چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ ۰۴:۰۷:۰۷ ۰۵:۵۸:۴۴ ۱۳:۲۱:۰۶ ۲۰:۴۳:۲۹ ۲۱:۰۵:۲۳ ۰۱:۲۵:۲۲
پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ۰۴:۰۷:۱۶ ۰۵:۵۸:۵۵ ۱۳:۲۱:۱۹ ۲۰:۴۳:۴۴ ۲۱:۰۵:۳۸ ۰۱:۲۵:۳۶
تصویر زمینه: مسجد امام حسین (ع)، خیابان ابوذر