درباره

فروشگاه تعطیلات یک فروشگاه لباس زنانه و فروشگاه لباس مردانه واقع در شهر میانه، خیابان مطهری جنوبی است.