درباره

فروشگاه افق کوروش یک سوپر مارکت و هایپر مارکت واقع در شهر میانه، خیابان مطهری شمالی است.