درباره

دره قوتوردرسی یک دره واقع در بخش مرکزی، دهستان اوچ تپه شرقی است.