درباره

رودخانه یتی بلاغی یک رودخانه واقع در بخش کندوان، دهستان گرمه شمالی است.