درباره

پخش و توزیع غذای جوادی یک رستوران و کترینگ واقع در شهر میانه، خیابان مطهری شمالی است.