پل تاریخی پردلیس

روستای کوبلان

پل تاریخی قارلانقو

روستای اسلام‌آباد

قلعه نجفقلی خان

خیابان سرچشمه جنوبی

پل دختر

بخش مرکزی

قلعه دختر

بخش مرکزی

کاروانسرای جمال آباد

روستای جمال آباد

سد تاریخی قاضیلو

روستای قاضیلو

مسجد تاریخی خاتون آباد

روستای خاتون آباد

مسجد تاریخی شیخ طبق

روستای شیخ طبق

مسجد تاریخی خوبستان

روستای خوبستان

مناره تاریخی امامزاده اسماعیل (ع)

خیابان امام خمینی (ره) جنوبی