درباره

پیتزا پدر یک فست فود واقع در شهر میانه، خیابان مطهری جنوبی است.