درباره

پیتزا الون یک فست فود واقع در میانه، میدان معلم، ابتدای خیابان سمیه است.