درباره

روستای قشلاق برزلیق یک روستا واقع در بخش ترکمانچای، دهستان بروانان شرقی است.