درباره

روستای ایورق یک روستا واقع در بخش کندوان، دهستان تیرچائی است.