درباره

روستای خلفلو یک روستا واقع در بخش کندوان، دهستان تیرچائی است.