درباره

روستای چرن یک روستا واقع در بخش کندوان، دهستان تیرچائی است.