درباره

کوه قاراداغ یک کوه واقع در بخش مرکزی، دهستان قزل اوزن است.