درباره

کوه قوزی یک کوه واقع در بخش مرکزی، دهستان کله بوزشرقی است.