درباره

کوه ساری قیه یک کوه واقع در بخش مرکزی، دهستان کله بوزشرقی است.