درباره

کوه قاراکلی یک کوه واقع در بخش مرکزی، دهستان شیخ درآباد است.