درباره

کوه قاراتپه یک کوه واقع در بخش مرکزی، دهستان شیخ درآباد است.