درباره

کارواش بخار صبا یک کارواش واقع در شهر میانه، خیابان بلوار زینبیه است.