درباره

دکتر پیتزا یک فست فود واقع در شهر میانه، خیابان شهید مفتح است.