درباره

پیتزا سارای یک فست فود واقع در شهر میانه، خیابان خانمحمدی است.