درباره

پیتزا ناپل یک فست فود واقع در میانه، خیابان ارشاد، روبروی آژانس فرهنگ است.