درباره

تعمیرگاه مدرن یاسر یک تعمیرگاه و صافکاری واقع در شهر میانه، خیابان شهید باکری است.