درباره

پیتزا میلان یک فست فود واقع در شهر میانه، خیابان شهید میانجی است.