درباره

پیتزا باران یک فست فود واقع در شهر میانه، خیابان شهید میانجی است.