درباره

مجتمع تعمیرگاهی تخصصی افتخاری یک صافکاری، نقاشی اتومبیل، باطری سازی و گاز مایع واقع در شهر میانه، خیابان بلوار زینبیه است.